پیشگامان دانش گستر فرداد | علم سنجی و بهبود عملكرد پژوهشها

علم سنجی و بهبود عملكرد پژوهشها

مزاياي اين خدمت براي مديران پژوهش:

  • دريافت ديدگاهي مستقل و كمي درباره اينكه عملكرد دانشگاه يا موسسه شما از منظر جوامع علمي بين المللي چگونه ديده ميشود.
  • بررسي مرتب ميزان پيشرفت عملكرد دانشگاهتان از طريق گزارش گيريهاي طولي و استاندارد
  • بهبود تطبيقي دانشگاهتان از طريق مقايسه شما با همتايانتان در سطح منطقه و بين الملل با استفاده از روشهاي معتبري كه توسط مركز اصلي علم سنجي در جهان – CWTS در دانشگاه Leiden در هلند – ايجاد شده اند.
  • طراحي و حمايت از برنامه هاي همكاري دانشگاهتان با درنظرگرفتن بازگشت سرمايه در همكاريهاي فرادانشگاهي، همكاريهاي ملي و همكاريهاي بين المللي
  • اطلاعات استراتژيك درباره نقاط قوت و ضعف دانشگاه شما در حوزه(هاي) مشخص

سرويس گزارش گيري Knowledge E براي مديران پژوهش

Knowledge E سه سطح از تحليل علم سنجي را در اختيار مديران پژوهش قرار ميدهد. اين سه سطح از تحليل تصويري مستقل و بيطرفانه از بهره وري اخير دانشگاهتان و ميزان تاثيرگذاري انتشارات پژوهشي و استنادگيري آنها در اختيار مديران پژوهش دانشگاه شما قرار ميدهد. اين سه سطح از تحليل عبارتند از:

  • ارزيابي علم سنجي دانشگاه شما – تحليلي از خروجيهاي پژوهشي شما شامل تاثيرگذاري شما به حوزه اي خاص از علم يا صنعت، تحليل نقاط قوت و ضعف، و فرصتها و تهديدها (تحليل SWOT)
  • مقايسه علم سنجي پايه – مقايسه تطبيقي عملكرد پژوهشهاي دانشگاه شما با موسسه هاي همتاي شما در منطقه و كشور.
  • تحليل همكاري – شناسايي كشورها و موسسه هايي كه با همكاري آنها دانشگاه شما ميتواند بيشترين تعداد مقاله را به صورت مشترك بنويسد و عملكردتان را به لحاظ تعداد استنادگيري ارتقا دهد.

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين خدمت، با ما به نشاني info[@]fardadsolutions.com تماس حاصل فرماييد.