پیشگامان دانش گستر فرداد | كارگاههاي ظرفيت سازي علمی

كارگاههاي ظرفيت سازي علمی

Knowledge E آمادگي دارد تا طيف متنوعي از كارگاههاي آموزشي را در موسسه شما برگزار نمايد. اين كارگاهها با هدف ارتقاي ظرفيت و توان پژوهشگران، كتابداران، ويراستاران، و ناشران در فرايند طرحريزي، مديريت، نگارش، و نشر آثار پژوهشي شان در نشريات معتبر ارائه ميشوند. 

مزاياي اين كارگاهها

 • ارتقاي برند شخصي اعضاي هيئت علمي – ارائه تصويري از آنها – به عنوان ويراستار نشريات، سخنران كليدي، مشاور نهادهاي مختلف دولتي و خصوصي – و ارائه تصويري از فعاليتهاي آنها در صحنه جهاني

بدين منظور Knowledge E متناسب با نياز موسسه شما سلسله دوره های آموزشي را در قالب كارگاههاي آموزشي طراحي ميكند. هدف اين كارگاهها ارتقاي عملكرد پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي در مراحل مختلف از چرخه پژوهش است.

آموزش با هدف تربیت مربی پژوهش

اين كارگاهها توسط متخصصان خبره حوزه پژوهش، ويراستاري و نشر و با هدف ارتقاي دانش و مهارت پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي موسسه شما به گونه اي تدريس ميشوند كه بتوانند به عنوان متخصصان بومي اين دانش و مهارتها را به ساير پژوهشكدهها و دانشكدههاي مستقر در دانشگاه يا موسسه شما انتقال دهند و به واسطه آنها بتوانيد به عنوان نماد يك دانشگاه با تراز جهاني يك مركز تحقيقاتي متعالي ايجاد نماييد. 

اين دورههاي آموزشي با هدفگيري مخاطبان گوناگون و در حوزههاي زير تدريس ميشوند و براساس نيازهاي ويژه موسسه شما قابل تغيير و متناسب سازي هستند:

پژوهشگران و مديران تحقيق و توسعه
 • جستجو و ارزيابي متون
 • روشهاي تحليل آماري
 • نگارش و نشر مقاله علمي پژوهشي براي نشريات معتبر
 • شيوه هاي علم سنجي و بهبود تطبيقي
 • آشنايي (در نقش نويسنده) با فرايند بررسي و داوري مقالات
 • آشنايي با چگونگي رتبه بندي دانشگاهها
سردبيران و داوران نشريات
 • پايه ريزي و انتشار نشريه جديد
 • بهبود نشريات موجود با هدف رساندن آنها به استانداردهاي بين المللي
 • ارسال نشريه براي نمايه¬سازي در نمايه نامه هاي استنادي بين المللي مانند Scopus الزوير و Web of Science تامسون رويترز
 • بهبود فرايند داوري
 • دريافت بهترين محتوا از نويسندگان مقالات
 • مديريت امور كار نشريه
حرفه مندان كتابداري و اطلاع رساني
 • عادات كتابداران تاثيرگذار
 • مهارتهاي مذاكره و دريافت گواهيهاي معتبر براي كتابداران
 • استاندارد فهرست نويسي به روش توصيف و دسترسي به منبع (RDA)
 • به روزرساني منابع الكترونيكي (كتاب الكترونيكي، نشريات الكترونيكي و بررسي فني)
 • مديريت عملي پروژه
 • چندوچون دسترسي باز و مراكز واسپاري ديجيتال

براي دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين خدمت، با ما به نشاني info[@]fardadsolutions.com تماس حاصل فرماييد.