پیشگامان دانش گستر فرداد | منابع الكترونيكی و پایگاههای اطلاعات

منابع الكترونيكی و پایگاههای اطلاعات

شركت Knowledge E نماينده چندين ناشر معتبر بين المللي است كه توليد كننده طيف متنوعي از منابع الكترونيكي موردنياز دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي، كتابخانه ها، نهادهاي دولتي، وزارتخانه ها، بيمارستانها، شركتها و ساير موسسه هاي آموزشي و پژوهشي هستند. با كليك روي لوگوهاي زير با این ناشران و خدماتشان بیشتر آشنا شوید.