پیشگامان دانش گستر فرداد | منابع آموزشي

منابع آموزشي

Knowledge E معتقد است که دانش سوختِ موفقیت است. به عنوان فراهم‌کننده کلیدی خدمات به موسسه های آموزشی و پژوهشی، Knowledge E در حال حاضر تامین کننده‌ منابع بخش تعلیم و تربیت است وآمادگی دارد متناسب با نیاز مدارس آنها را به بهترین منابع و ابزارهای آموزشی تجهیز نماید. چرا که باورمان این است منابع اطلاعات با کیفیت بنیان علمی قرص و محکمی در اختیار می گذارند و بکارگیری آنها برای نسل جوان ضروری است به ویژه اگر موفقیت آنها در سطح ملی و فراملی دغدغه ماست. در این راستا Knowledge E این افتخار را دارد تا به عنوان بخشی از تعهدش به آموزش منابع زیر را به علاقه مندانعرضه کند:

twig
tigtag2
myon