پیشگامان دانش گستر فرداد | براي دانشگاهها و موسسه هاي پژوهشي

براي دانشگاهها و موسسه هاي پژوهشي

با ارائه خدمات زير به شما كمك مي كنيم در سطح جهاني بهتر و بيشتر ديده شويد:

  • تقويت ظرفيت پژوهشي از طريق نیازسنجی و پیاده سازی برنامه های توسعه حرفه اي
  • بررسي و بهبود تطبيقي عملكرد موسسه ها و دانشگاهها (تطبیقی: بررسي عملكرد موسسه شما در مقايسه با همتايانتان)
  • بررسي عملكرد و ارائه راهكار براي ارتقا، تبديل وضعيت، و استخدام
  • توسعه شبكه هاي همكاري های ملی، منطقه ای و بین المللی
  • بهبود كيفيت پروپوزال های تحقیقاتی با هدف دريافت كمك مالي
  • ارائه خدمات ويراستاري براي پژوهشگران و اعضاي هيئت علمي
  • مشاوره درباره رتبه بندي هاي دانشگاهي و بهترين روشها براي ارتقاي رتبه
  • طراحي راهبرد پژوهش  سازماني و فراسازماني
  • انتشار مقالات نشريات و مجموعه مقالات كنفرانسها در پلتفورمهای حرفه ای
  • طراحي و پياده سازي سيستم هاي مديريت اطلاعات پژوهش