پیشگامان دانش گستر فرداد | بنیاد خیریه نالج ایی

بنیاد خیریه نالج ایی

Knowledge E اين بنياد را با هدف انجام بخشي از مسئوليت اجتماعي اش تاسيس كرده است و تلاش مي كند با اختصاص بخشي از درآمد خود به توسعه و رفاه جامعه كمك نمايد. بدين منظور بخشي از درآمد شركت به پروژ‌ه‌های خیریه‌ای اختصاص مي يابد كه ترجيحا تمركزشان بر آموزش و بهبود سطح دانش و مهارت جامعه است. در كنار تعليم و تربيت، بنياد خيريه Knowledge E بودجه اي را هم برای غلبه بر ضایعات ناشي از بحران‌های طبیعی صرف مي كند. در اين راستا تاكنون اين بنياد چندين پروژه در کشورهای نپال و بنگلادش انجام داده است.  این بنیاد به هنگام ثبت شرکت  Knowledge E‌ رسما به ثبت رسیده‌ است.